Prosumer Türkiye Kurumsal Üyelik Başvurusu

SOLARBABA/PROSUMER TÜRKİYE PREMİUM ÜYELİK
DİJİTAL PAZARLAMA VE TANITIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: KONU
1.1) İşbu Dijital Pazarlama ve Tanıtım Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkez adresi World Trade Center Zuidplein 36, 1077 XV, Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan Solarbaba BV (“Solarbaba”) ile başta güneş enerjisi sektörü olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli ulaşım, iklim krizi gibi konu başlıklarında bilgi alışverişi yapacağı ve tanıtım hizmeti vereceği ŞİRKET arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: HİZMETLER
Solarbaba işbu dijital pazarlama sözleşmesi altında şirkete aşağıdaki hizmetleri vermeyi kabul eder:
2.1) Solarbaba, prosumerTR.com pazar yeri sitesinde şirket ile ilgili haber, video, ürün, servis, röportaj dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirket tanıtımını yapacaktır.
2.2) Solarbaba, şirket ile ilgili haberleri prosumerTR.com web sitesi, haftalık e-bülten (Inbox) ve Solarbaba’ya ait kurumsal sosyal medya kanalları (Facebook-Instagram-Linkedin-Twitter-Youtube) üzerinden okuyucuları ile paylaşacaktır. Şirket ayrıca solarbabaTV Youtube kanalı üzerinden webinar veya benzeri video etkinlikleri/tanıtımları düzenleyebilir.
2.3) Solarbaba hizmet verdiği şirket için özel konferans, seminer, çalıştay, webinar düzenler veya şirket tarafından düzenlenmesine destek verir. Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde konuşmacı olur.
2.4) Şirket, Solarbaba’nın organize edeceği networking, yemek, çalıştay, kongre, fuar gibi farklı sektörel etkinliklere davet edilir.
2.5) Solarbaba’nın gerçekleştireceği özel sosyal sorumluluk projelerinde katılım/sponsorluk için şirkete öncelik tanınır.
2.6) Solarbaba, şirket ile birlikte talep halinde özel yıllık dijital tanıtım ve pazarlama planlaması yapar, Şirketin mevcut websitesi, sosyal medya kanallarında denetim yaparak gerekli düzeltmeleri tavsiye eder.
2.7) prosumerTR.com/şirket adresli şirkete özel tanıtım sayfası açılır. Bu sayfada şirket ile ilgili tanıtım dokümanları, videolar, haberler, röportajlar ve iletişim bilgileri bulunur.
2.8) 01-01-2022 tarihinden itibaren üye sayfası içerik paylaşımı ve diğer tüm dijital tanıtım hizmetleri sadece prosumerTR.com ve ilgili sosyal medya kanalları üzerinden yapılacaktır. Şirket talep ederse çok dilli içerik oluşturma şansına sahip olacaktır.

MADDE 3: BEDEL VE ÖDEME ŞARTLARI
3.1) Yıllık tanıtım bedeli 500 Euro’dur.
3.2) Sözleşmenin onayından sonra tanıtım bedeli en geç 10 işgünü içinde, Solarbaba’nın aşağıdaki banka Euro hesabına ödenecektir.
Solarbaba BV
Zuidplein 36-1077 XV-Amsterdam, Hollanda
ING BANK
IBAN: NL68 INGB 0008 6904 81
Swift Code: INGBNL2A

3.3) Solarbaba işbu e-sözleşmenin dijital olarak yollanmasına müteakip, şirketin yıllık hizmet bedelini Solarbaba hesaplarına yatırıldığı tarih itibariyle hizmeti sunmaya başlar ve e-faturasını pdf formatında düzenleyerek şirkete e-posta ile iletir. Bu formun onayı, tarafların sözleşmeyi kabul ettiğini gösterir.

MADDE 4: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1) Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu kabul ederler. Adres değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde taahhütlü veya noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. E-Fatura ve E-sözleşme taraflara e-posta aracılığı ile gönderilir.
4.2) Şirket, Solarbaba’nın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın Solarbaba websitesi veya websitesinin içeriğini kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, aktaramaz, dağıtamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanamaz.
4.3) Şirket, platform üzerinden Solarbaba veya herhangi bir üçüncü kişinin itibarını, şerefini veya özel veya ticari hayatını zedeleyecek bir eylemde bulunursa veya doğrudan veya dolaylı olarak Solarbaba veya üçüncü kişiye zarar verirse bu zararları ilk talep halinde derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Solarbaba’nın hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
Bu durumda tanıtım ve hizmet süreci otomatik olarak sonlandırılır.

MADDE 5: SÜRE VE FESİH
5.1) İşbu dijital pazarlama Sözleşmesi 1 (bir) yıl süreyle akedilmiştir. Sözleşme süresince taraflardan herhangi birinden gelen fesih talebi olmadıkça aynı şartlarda otomatik olarak uzar. Fesih talepleri koşulsuz olarak 3 gün içinde işleme sokulur. İki taraf da işbu sözleşmeyi istediği zaman sonlandırabilir. Uzayan üyeliklerin ödemeleri her yıl Ocak ayında yapılır.
MADDE 6: BİLDİRİMLER
6.1) Tarafların bu Sözleşmenin ifasına ve uygulanmasına dair bütün bildirimleri, fatura ve sözleşme yollanmasını elektronik ortamda yazılı olarak yapılmalıdır. E-postayla yapılan bir bildirim “yazılı” kabul edilir.

MADDE 7: GİZLİLİK
7.1) “Gizli Bilgi” Sözleşme ve ilgili müzakereler sırasında Solarbaba’ya teslim edilen belge ve anlaşmaları; Solarbaba’ya açıklanan bilgiler ile Müşteri’nin malvarlığı, faaliyetleri veya Tarafların malvarlıkları veya faaliyetleri ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgileri, iştiraklerine ait üretimi, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi kapsar. Gizli Bilgi, Tarafların yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ticari bilgidir.
7.2) Taraflar yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile Gizli Bilgi’yi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8: UYGULANACAK HUKUK
8.1) İşbu Sözleşme Türk veya Hollanda Hukuku’na tabidir ve bu hukuka göre yorumlanır. İşbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlık, bir taraf tarafından diğer tarafa bildiriminin ardından, 30 gün içinde barışçıl bir yolla çözülemezse, Amsterdam veya İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yetkisi içindedir.