İş’te Güneş Kredisi ile Enerji Dönüşümü Sürecine Katkı Sağlandı

SolarVizyon 2020: Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği etkinliğinde konuşan Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Utku Ünsal, yakın gelecekte güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz ve çevremiz açısından son derece önemli ve kazançlı olacağını söyledi. İş Bankası’nın iklim değişikliğiyle mücadele etme çalışmalarının altını çizen Ünsal, “Benimsediğimiz sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde yenilenebilir enerji finansmanından, kadın istihdamının artırılmasına ve enerji verimliliğine kadar pek çok alanda krediler kullandırmakta ve destek sağlamaktayız. Yine uzun süredir belirli kredilendirme süreçlerinde kullandığımız çevresel ve sosyal risk değerlendirme modeli aracılığıyla toplumsal ve çevresel faydayı gözeten katkı sağlayan projeleri ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye çalışıyoruz. İş Bankası olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımız iki ana eksende gerçekleşiyor. İlki sorumlu bankacılık anlayışımız gereği ürün ve hizmetlerimizle yeşil ekonomiye destek olmak, ikincisi ise faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri daha da azaltmak ve bunu sürekli bir aktivite haline getirebilmek.” ifadelerini kullandı.

Oturumun devamında, her projenin kendi özelinde değerlendirilerek finansman sağlanması gerektiğinin altını çizen Ünsal, güneş enerjisi santrallerinde üretim modelinin gelişimini ve yaygınlaşmasını hedefleyen İş’te Güneş Kredisi ile ilgili de bilgi verdi. “İş Bankası olarak lisanslı-lisanssız güneş enerjisini kapsayan tüm projelerin finansmanını sağladık. 2019’daki mevzuat değişiklikleri paralelinde öztüketim amacıyla lisanssız GES kurulmasına yönelik ticari kredi ürünü geliştirilmesi üzerinde çalışıldı ve İş’te Güneş Kredisi diye bir ürünümüz piyasaya sürüldü. Söz konusu ürün ile enerji dönüşümü sürecine katkı sağlandı. Bir yıl ana para geri ödemesiz olmak üzere, 10 yıla varan vadelere uzanan finansman sağlama ve geri ödemelerini de esnek vadelerle veya aylık olarak fatura ödemesi gibi eşit taksitlerle geri ödemesi sağlanan bir ürün de vermiş olduk.” ifadelerini kullandı.

Utku Ünsal’ın SolarVizyon konuşmasını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.

Utku Ünsal-İş Bankası Kurumsal Tanıtım

Utku Ünsal-İş Bankası Sürdürülebilirlik Hedefleri

Utku Ünsal-İş’te Güneş Kredisi