Solar 3GW, YETA İş Modelini Açıkladı

Solar 3 GW, kurumsal tüketicinin, kurulum öncesinde enerji tedariğini uzun dönem anlaşmalar ile tercih ettiği proje geliştiriciden sağladığı “Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA)” modelini, senelik olarak öngörülen en az 3 GW büyümeyi sağlayabilecek modellerden biri olduğunu söyledi.

Ayrıca YETA’nın, büyümeye devam eden elektrik talebinin, kamu kaynaklarına başvurulmaksızın sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla sağlanabilmesine imkân verdiğini belirtti.