Solar 3GW İş Modeli Önerilerini Açıklamaya Devam Ediyor

Solar 3GW, Türkiye güneş enerjisi konusunda hem tecrübesi hem de potansiyeli itibariyle Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri olarak görüldüğünü belirtti.

Uygun politika ve finansman koşullarıyla desteklendiğinde, Solar3GW’ın olarak önerdiği senelik 3.000 MW’lık toplam kurulu gücün yarısından fazlası SADECE öztüketime yönelik gerçekleşebileceği öngörülüyor. Ayrıca öztüketim amaçlı 1.650 MW kapasite talebinin hane ve ticari segmentlerinden geleceği düşünülüyor.

“Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü 2020 Sonrası Büyüme için İş Modeli Önerileri” raporuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.solar3gw.org/wp-content/uploads/2021/06/Is_Modelleri_Rapor_solar3GW.pdf