Solar 3GW GES’lerin Elektrik Talebinde Dengeleyici Etkisini Açıkladı

İçinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle, EPDK’nın lisanssız GES’lerle ilgili güç aşım kararını ivedilikle yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 6 ay önce Solar3GW olarak aynı konuyu dile getirmiştik.

Ülkemiz genelindeki yangınlar pek çok farklı boyutta etkisini göstermeye başladı. Bu etkilerden biri de ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri. Özellikle bu olağanüstü koşullar altında hayati bir önem taşıyan elektrik arzının sürekliliğinin kriz senaryolarına uygun olarak detaylıca ele alınması gerektiği bir gerçek.

Bu doğrultuda güç aşımı uygulaması nedeniyle baskılanan üretim potansiyelinin önünün açılması düşünülmelidir. Bilindiği gibi Haziran 2017 tarihli EPDK kararı lisanssız santrallerin güç aşımı durumunda, o ay içindeki tüm üretimlerinin bedelsiz olarak şebekeye verildiğini saymaktadır. Bu yaptırımdan kaçınmak için birçok GES maksimum gücünde kısıntıya gitmektedir. Burada baskılanan potansiyel ile an itibariyle ihtiyaç duyulan elektriğin en azından bir kısmı karşılanabilecek, buradaki âtıl kapasite ülke ekonomisi düşünüldüğünde daha verimli kullanılmış olacaktır.

Güneş enerjisi santrallerinin üretiminin tüketimin en yoğun olduğu saatlerde olması da özellikle olağanüstü koşullar altındaki elektrik talebinde dengeleyici bir etki yaratmaktadır.