Küresel İklim Kriziyle Güneş Enerjisi Sektörü Nasıl Başa Çıkabilir?

Türkiye, Akdeniz havzasında bulunması nedeniyle iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle iklim krizi nedeniyle yaşanan ve yaşanabilecek kayıpların ön görülmesi ve Türkiye’nin küresel iklim krizine karşı geliştireceği politikalar büyük önem taşıyor.

İklim krizinin etkilerini derinden hissettiğimiz bu dönemde, yenilenebilir enerji sektörünün bu krize nasıl tepki verdiği tüm dünyada önemli bir konu olmaya devam ediyor. Güneş enerjisi sektörü bu krizle başa çıkabilmemiz için neler yapabilir? Yürütülen enerji politikaları karbon emisyonlarının azaltılmasında etkili mi? Küresel iklim politikasındaki gelişmelerin Türkiye’ye ne gibi yansımaları olacak? Sektör paydaşları bu konuda nasıl bir yol haritası izleyebilir?

İklim krizinin pek çok yaklaşımla ele alınmasını ve sektördeki yansımalarını konuşacağımız bu yayın, aynı zamanda ilerleyen günlerde değerli paydaşlarımızla gerçekleştireceğimiz çalıştayın da temelini oluşturuyor. Katılımcıların farklı perspektiflerden değerlendireceği küresel iklim gündemini ve güneş enerjisi sektörüne olan etkilerini konuşacağımız yayını 24 Mart Çarşamba günü saat 21:00’de sosyal medya kanallarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Canlı Yayın Linki: https://youtu.be/r69llugH3Tg