Hibrid Santrallerde Gölgenin Enerji Verimine Etkisi

TNO, Heliox ve Zwanendal, Vattenfall ve Solarfields, gölgenin güneş santrallerinin enerji verimi üzerindeki etkilerini araştırmak için bir konsorsiyum oluşturdu.

Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi bir dereceye kadar tamamlayıcıdır ve bu nedenle enerji üretimi için mükemmel bir kombinasyondur. Güneş santrallerini ve rüzgar santralleri artan sayıda lokasyonda birleştiriliyor. Bu kombinasyonun bir dezavantajı, güneş panellerinin rüzgar türbinlerinin gölgesine maruz kalabilmesidir. Bunun solar santral performansını nasıl etkilediği hakkında henüz çok az şey biliniyor.

Bulgulara dayanarak, konsorsiyum güç elektroniğinin uygulanması ve birleşik güneş ve rüzgar çiftliklerinin tasarımı ve işletimi hakkında öneriler hazırlayacak.

Amaç, enerji verimini en üst düzeye çıkarmak ve elektrik bileşenlerinin üzerindeki gerilimleri ve arızaları sınırlamaktır.

Araştırma projesi Ekim 2022’nin sonuna kadar devam edecek. TNO araştırmacısı Nico Dekker şunları söyledi: “İdeal olarak, rüzgar türbinleri arazinin kuzey tarafında ve güneş panelleri güney tarafında olmalıdır. “Ancak, bu her zaman mümkün olmayıp, güneş panelleri üzerindeki rüzgar türbinlerinin gölgelenmesine neden olur. Bir yandan türbin kulesinin neden olduğu yavaş hareket eden gölgeyi, diğer yandan türbin kanatlarının neden olduğu dinamik, hızla hareket eden gölgeyi ayırt ediyoruz.”

“Yavaş hareket eden gölge, tasarıma kolayca dahil edilebilir.”

“Bununla birlikte, dinamik, hızla hareket eden gölge hakkında nispeten az şey biliniyor, bu yüzden onu araştıracağız.

Dinamik gölgelendirmenin küçük ölçekte incelendiği daha önceki bir TNO çalışması, dinamik bir gölgenin, eşit derecede büyük, yavaş hareket eden bir gölgeden daha fazla enerji kaybına yol açabileceğini gösterdi.

“Doğru güç elektroniğinin uygulanması bu etkiyi azaltabilir ve dolayısıyla kurulum üzerindeki ek yükü de sınırlayabilir.”

Gölgenin etkisini belirlemek için TNO, Solarfields ve Vattenfall tarafından işletilen operasyonel güneş santrallerinde ayrıntılı, yüksek frekanslı ölçümler gerçekleştirecek.

TNO’nun simülasyon modelleri, yavaş hareket eden ve hızlı hareket eden gölgelendirmenin güneş panelleri ve inverterler gibi güç elektroniğinin performansı ve üzerindeki gerilimleri üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılacaktır.

Heliox, güç elektroniği üzerindeki gerilimleri ve bunun sistem tasarımı ve kontrol algoritmaları ile nasıl ilişkili olduğunu analiz edecek.

Buna dayanarak, proje ortakları güç elektroniğinin tasarımı ve seçimi ile birleşik güneş ve rüzgar çiftliklerinin tasarımı ve işletimi için öneriler hazırlayacaklar.

TNO, amacın enerji verimini en üst düzeye çıkarmak ve elektrik bileşenlerinin yükünü ve arızalarını azaltmak olduğunu söyledi.

Kaynak: https://renews.biz/66370/turbine-shade-impact-on-solar-parks-to-be-examined/