Enerji Analiz Yeni Bir Simülasyon Geliştirdi

İçinde bulunduğumuz çağın gereklilikleri birçok farklı iş yapış ve eğitim yöntemini de beraberinde getirmiştir. Bu durumda dijitalleşmenin de etkisi ile ortaya çıkan sürekli değişim ve gelişimi takip etmek oldukça önemli bir hal almıştır. Enerji Analiz sosyal medya hesaplarında ve eğitim simülasyonunda başlıca bu gereksinimlere cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Temel kavramları bilmek söz konusu sektörde ilerlemek ve güncel gelişmeleri takip edebilmek için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle günümüzde bilginin ne kadar hızlı güncellendiğini ve yayıldığını göz önünde bulundurursak konunun önemini daha iyi anlayabiliriz. Enerji Analiz Youtube kanalı başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan temel kavramların açıklandığı videolar; santral bazlı günlük üretim verileri, piyasa verileri ve güncel haberlerin yer aldığı günlük bültenler ile enerji sektörüyle ilgili kavramları açıklamakta ve son gelişmeleri paylaşmaktadır.

Bunun yanı sıra, enerji ve bağlantılı diğer sektörlerde tecrübe sahibi kişiler ile bir araya gelinerek videolar hazırlanmaktadır. Bu sayede bahsedilen konularda yalnız teknik bilgi vermek yerine, alanında yetkin kişilerin yorumları, çıkarımları ve tecrübeleri de ilgili kişilere aktarılmaktadır. Özellikle de enerji verimliliği, depolama, hidrojen ve iklim değişimi konularında akademik çalışmalar ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim simülasyonu tarafında ise enerji sektöründe yer alan şirketlerin insan kaynakları süreçlerindeki işe alım ve oryantasyon aşamalarında bireylerin sektör dinamiklerini ve işleyişini öğrenmeleri, uyum sağlayabilmeleri, yetkinlik ve motivasyonlarının ölçülerek en uygun adayın en doğru pozisyona yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda insan kaynakları departmanlarına, çalışanlar ve adaylar hakkında anlamlı veri ve raporlar sunabilecek yeni nesil eğitim simülasyonu geliştirilmiştir.

TÜSİAD ve KORN FERRY tarafından 2019 Temmuz ayında Enerjide Yeteneğe Bakış isimli bir rapor yayınlanmıştır. Rapor dahilinde yapılan ankete toplamda 30 farklı şirketten 34.003 kişi katılım sağlamıştır. Veriler incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunu genç çalışanların oluşturduğu ve tüm çalışanların %40,3’ünün lisans mezunu olduğu görülmektedir.

Beyaz yaka odağında veriler incelendiğinde ise Uzman/Uzman Yardımcısı pozisyonlarında bulunan kişilerin oranın kadınlarda %79,9 erkeklerde ise %74,6’dır. Yer alan bilgilere göre nitelikli iş gücü bulma konusunda hem uzman hem de yönetici seviyesinde strateji, bilgi teknolojileri, hukuk, finans ve optimizasyon fonksiyonlarında eksiklikler olduğu ve işe alım konusunda zorluklar yaşandığı paylaşılmaktadır. Bu kapsamda özellikle de mesleki ve teknik yeterlilik adına eğitimler verilmesi, çalışanların ilgili sertifikasyon programlarına katılımının sağlanması ve yönetici geliştirme programlarının nitelikli hale getirilmesinin bu aşamada kritik rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Dünyada enerji dikeyinde açık kaynaklı bir eğitim ve süreç simülasyon platformu bulunmamakla birlikte, enerjinin üretimini, iletimini, dağıtımını ve ticaretini anlatan ve uygulayan bir simülasyon tabanlı uygulama da bulunmamaktadır. Türkiye özelinde enerji sektöründe her yıl 100’lerce yeni işe başlayan kişiye bu simülasyon uygulandığı takdirde nitelikli çalışan kazanımı daha fazla olacaktır ve her yıl işe alım sirkülasyonu azalmakla birlikte, enerjinin üretimini ve ticaretini bilen çalışan sayısı artacaktır. Bu sayede günümüzde öne çıkan yeni nesil iş yapış şekilleri ile verimlilik yaratılabilecek, maliyetleri düşürebilecek ve birlikte çalıştığı enerji şirketlerinin kurumsal organizasyon yapısına ve iş süreçlerine çeviklik katabilecek bir uygulama olacaktır. Pandemi ile tecrübe ettiğimiz yeni nesil eğitim uygulamaları düşünüldüğünde, simülasyon yalnızca işe alım ve eleman yetiştirme sürecinde değil daha öncesinde üniversite düzeyinde de uygulanabilecektir. Birkaç hafta sonu sürecek seminerler ile öğrenciler online ortamda bir araya gelerek simülasyonu deneyecek, bu sayede enerji marketi ile ilgili temel kavramaları öğrenirken bu sektöre ilgileri olup olmadığını da fark edecektir.

Simülasyonun içeriğinde elektrik üretim santrallerinin teknik özellikleri, çalışma prensipleri, elektrik üretebilmesi için temel ihtiyaçları ve üretimlerini etkileyen dış etkenleri gerçek hayatta olduğu gibi bu platformda da kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecektir. Santrallerin teknik özellikleri kapsamında kurulu güçleri, birim enerji üretim maliyetleri, emre amadelik süreleri, kapasite faktörleri yer alacaktır. Hidroelektrik, termik ve yenilenebilir enerji odaklı santrallerin çalışma prensipleri farklı olmasından kaynaklı, kullanıcıların bu santrallerin çalışma prensiplerini ve verimliliklerini anlayabilmelidir. Elektrik ticareti kapsamında yer alan piyasalar özelinde santrallerin üretim miktarları ile fiyatları teklif edebileceklerdir. Bu sayede arz ve talebin olduğu saatlerde birer fiyat belirlenebilecektir. Bu getirilerin her biri için finansal analizler ve tablolar kullanıcılara sunulacaktır. Simülasyon web tabanlı bir yazılım platformu olarak hizmet verecektir. Her kullanıcının/takımın birer hesabı olacaktır.

Simülasyonun genel akışına da değinmek gerekirse; başlangıçta her bir katılımcıya rüzgâr, güneş, hidroelektrik, kömür ve doğalgaz santrallerinden bir tanesi atanmaktadır. Katılımcı kurulu gücünü, enerji üretim maliyetini ve verimliliğini göz önünde bulundurarak santralini işletmelidir. Ayrıca her gün paylaşılan haberler de katılımcıların stratejilerini etkilemektedir. Paylaşılan haberler doğrudan santrallerin üretim miktarını veya maliyetini etkileyebildiği gibi talep tarafında da artış veya azalışa sebep olabilmektedir. Katılımcı tüm bunları göz önünde bulundurarak Gün Öncesi Piyasasında elektrik satışı yapmaktadır. GÖP’e ek olarak oyuncular OTC’de de kendi aralarında işlem yapabilmektedir.

Oyunun ana ekranı Şekil’de gösterildiği gibidir. Katılımcılar Şekil’de gösterilen ana ekran üzerinden işlemlerini gerçekleştirmektedir. Haberlerin takibi, genel sıralamanın incelenmesi ve piyasa işlemleri bu ekran üzerinden yapılmaktadır. Raporlar bölümünde ise yapılan işlemler tablo olarak kaydedilmektedir. Ayrıca oyun içerisindeki kütüphane aracılığı ile katılımcılar genel akışa ve ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgilere ulaşabilecektir. Bunlara ek olarak oyuncular Enerji Analiz Youtube Kanalında hazırlanmış video serisi ile de ihtiyaç duyacakları temel bilgilere ulaşabilecektir.

Türkiye’de doğrudan enerjinin üretimini ve ticaretini modelleyen bir simülasyon yer almadığı için yazılım, enerji ve eğitim sektörleri özelinde bir ilk olacaktır. Uluslararası arenada ise geliştirilecek simülasyonun birebir aynı fonksiyonlara sahip herhangi bir platform bulunmamakla birlikte, uluslararası ölçekte de özgün ve yeni bir ürün olacaktır. Günümüzde elektriğin üretimini ve ticaretini sınıf içi eğitimlerde, sunum tabanlı ve kullanıcıların yalnızca eğitmenleri dinleyerek öğrenmeye çalıştığı süreçler olduğu için yalnızca santral tiplerini ve özelliklerini bu eğitim süreçlerinde öğrenebilmektedir.

Bahsedilen sorunlara öngörülen çözümleri getirmesi beklenilen simülasyonun, gönüllü katılımcılar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile denenmektedir, geri dönüşlere göre son halini aldıktan sonra yakın bir zamanda kullanıma açılması planlanmaktadır.