Bursa’nın OSB’leri ‘Yeşil Dönüşüm’ için Harekete Geçti

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” OSB’leri harekete geçirdi. 17 OSB ile Türkiye katma değerinin yüzde 8 ila 9’unu tek başına sağlayan Bursa’da da bölgeler ‘Yeşil Dönüşüm’ çalışmalarını faaliyetlerinin merkezine alarak ihracat ve üretim hacimlerini artırmaya odaklandı.

Ticaret Bakanlığı iklim politikalarıyla birlikte ekonomide yaşanacak dönüşüme ayak uydurmak ve Türkiye’nin ihracattaki gücünü önümüzdeki dönemde de devam ettirmesini sağlamak amacıyla “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı temmuz ayında açıkladı. Eylem Planı çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne tabi olabilecek imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılması öncelikli hedefler arasında. Eylem Planı’ndaki bir diğer önemli başlık da yeşil ve döngüsel ekonomi.

Bu kapsamda OSB’lerin dönüşümüne yönelik Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. 17 adet organize sanayi bölgesi ile imalat sanayinde Türkiye katma değerinin yüzde 8 ila 9’unu tek başına sağlayan Bursa da bu kapsamda öne çıkıyor. Bir süredir ‘Yeşil Dönüşüm’ çalışmalarını faaliyetlerinin merkezine alan OSB’lerde Eylem Planı çerçevesinde çalışmalara hız verildi. Atık su arıtma tesisleri, sıfır atık yönetim sistemleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanan Bursa’daki organize sanayi bölgeleri bu dönüşüme hızla adapte olarak, üretim ve ihracattaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni fırsatları değerlendirmek üzere yol haritası üzerine çalıştıklarını açıkladı. İbrahim Burkay, Avrupa Birliği’nin 1 trilyon euro kaynak ayırdığı yeşil dönüşüme, Türkiye’deki firmaların uyum sürecini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da hayata geçirilmesinin faydalı olacağına işaret etti.

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, bölgenin 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Dünya Bankası’nın sürdürdüğü Yeşil OSB projesinde yer alan Bursa’nın tek ve Türkiye’nin 4 OSB’sinden biri olduğuna işaret etti. Durmaz, “Bölgemiz, atık suların bertarafından geri kazanımına, yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisinin kullanılması için BOSBİR bünyesinde güneş enerjisi santralinin kurulmasına öncülük etmemize kadar, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamına giren süreçlerin içerisinde yer almaktadır. Bölge firmalarımızda “sıfır atık yönetim sistemi” kapsamında geri dönüşümlü atıklar diğer atıklara karıştırılmadan döngüsel ekonomi kapsamında değerlendiriliyor” diye konuştu.

Proseslerde kullanılan suyun %40’ı geri kazanılacak

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiklerini belirten Demirtaş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy şu bilgileri verdi: “Mevcutta 3 MW’lık GES projemiz 2020 yılı itibariyle faaliyete geçti. Bölge sanayicilerimizin de çatı GES yatırımları sürüyor. Bölgemizde bulunan boyahanelerin birçoğunda atık ısı geri kazanım yapılırken, pek çok firma atıklarını tekrar hammadde olarak kullanıyor. Bölge tarihimizin en kapsamlı ve yüksek yatırım bütçeli atık su arıtma tesisi ve su geri kazanımı yatırımını da bu yıl tamamlıyoruz. Böylelikle DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullandıkları suyun yüzde 40’ını yani yıllık 6 milyon metreküp civarında bir suyu mevcut su kaynaklarından kullanmak yerine atık sulardan geri kazanacağız. Bu çerçevede, 2019 yılında tamamladığımız 10 bin tonluk yeni su deposu inşaatı gibi alt yapılar dahil yaptığımız yatırımlarımızın toplamı 90 milyon lira seviyesine ulaştı.”

e-OSB ile dijital dönüşümü tamamlayacak

Bu yıl çevresel ve ekonomik verimliliği artıracak faaliyetlere hız verdiklerini anlatan Nilüfer OSB (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, bölge sınırları dâhilinde faaliyet gösteren 320 firmanın sayaç okumalarının uzaktan yapılabilmesi, acil durumlarda sorunun hızlıca tespit edilmesi amacıyla için OSOS ve EKARS sistemlerinin kurulması için çalışmalara başladıklarını anlattı. Gülmez, “OSOS sisteminin kurulmasıyla, e-OSB devreye girecek. NOSAB, e-OSB’nin devreye girmesiyle, teknoloji odaklı bir hizmet sürecini her yönüyle etkin kılacak. Yeşil dönüşümün gerekli kıldığı dijital dönüşümün tam karşılığı olarak hayata geçecek” dedi.

Sıfır atık belgesine sahip ilk OSB

Hasanağa OSB (HOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, bölgede kurulan sıfır atık yönetim sistemi ile sıfır atık belgesine sahip ilk OSB olduklarını hatırlattı. Bu kapsamda kurulan HOSAB Atık Getirme Merkezi’nin de devreye alındığını kaydeden Korun, bölgede gerekli olan su ihtiyacının tedarikinin yağmur sularıyla sağlandığını, bölge katılımcılarının içme ve proses suyu taleplerinin de HOSAB tarafından karşılandığını aktardı.

Buhar santralinden sonra GES projesi gündemde

Enerji maliyetlerini düşürmek için buhar santralini devreye alan Uludağ OSB, şimdi de bölgede 25 megavat gücünde GES kurmayı planlıyor. Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın bölgede üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan protokollerle çevresel etkileri en aza indirme adına çalışmalar yürütüldüğünü, OSB yönetimi olarak suyun tekrar geri dönüşünü sağlayacak endüstriyel tesisler planladıklarını, ileri arıtmayla suyun yeniden üretimde kullanılması için projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Atık çamurdan enerji elde ediliyor

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin ise büyük kısmı ihracatçı firmalardan oluşan bölgenin yeşil ve sürdürülebilir dönüşüme uzun süredir hazırlandığını ifade etti. Şahin şu bilgileri verdi: “Arıtma tesisimizde yıllardır ileri biyolojik arıtma sistemi kullanarak ileri standartlarda arıtma yapıyoruz. Ayrıca atık çamurunu yakarak enerji de elde etmekteyiz. Bölgemizde faaliyet gösteren birçok firmamız fabrika çatılarına güneş enerjisi yatırımlarına başladılar. Ayrıca bir firmamız da kendi atıklarını yakarak enerji elde ediyor. Bölgemizde yer alan firmalar olarak biz ciddi oranda dönüşümü gerçekleştirdik diyebilirim.”

Kaynak: https://www.dunya.com/sehirler/bursanin-osbleri-yesil-donusum-icin-harekete-gecti-haberi-630729