EnKing International

Küresel ölçekte “iklim değişikliği, karbon kredilendirmesi (Temiz Kalkınma Mekanizması, Gold Standard, VCS, Globa Carbon Council, Global Emissions Standard) ve sürdürülebilirlik çözümleri” alanında seçkin bir marka olan EnKing, işletmelerin ve kuruluşların iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için stratejik çözümler sunar. Düşük karbonlu ve iklime dirençli bir küresel ekonomiyi mümkün kılabilmek için özel sektör ve kamu sektörünün tüm sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm alternatifleri sunmak için faaliyet yürütür. 10 yılı aşkın bir süredir küresel arenada özgün ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetleri sunan EnKing International güncel olarak dünyanın en büyük hacimde iş yapan karbon danışmanlığı firmasıdır.

Temel çalışma alanları karbon kredisi ve varlıkları yönetimi (VER & CER projelendirmesi ve ticareti), kurumsal karbon nötrlük hizmetleri, yenilenebilir enerji sertifkasyonu, karbon ayak izi yönetimi, sürdürülebilirlik denetimleri, kalite kontrol ve yönetim eğitimleri ve kapasite geliştirme eğitimleri (karbon fiyatlandırması, emisyon ticareti ve Avrupa Yeşil Mutabakatı) olan EnKing International şimdiye kadar uluslararası alanda sunmuş olduğu hizmetlerle çok sektörlü bir referans portföyü oluşturmuştur.

Türkiye ve Dünya’nın diğer bölgelerinde karbon yönetimi hizmeti almak isteyen yatırım sahipleri EnKing International’ın uluslararası tecrübesinden yararlanmak için ilgili iletişim kanallarını kullanabilir.
VİDEOLAR

EnKing International-Uluslararası Bilimde Kadın Günü

EnKing International-Manish Dabkara/MD&CEO

EnKing International-Şirket Profili