BEST For Energy Projesi Temiz Enerjiyi Destekliyor

BEST For Energy Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanmasını amaçlanmaktadır. Proje ile temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek program amacına katkı sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki iki yıllık süreçte BEST For Energy Projesi, temiz enerji değer zincirinde yer alan ve bu alana yönelmek isteyen firmaların kapasitelerinin geliştirilerek yatırım ve ihracatın artırılması, bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi ve paydaşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanacak.

Proje Kapsamında, Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyogaz ekipman ve hizmetlerine dair faaliyet gösteren veya gösterebilecek yeteneklere sahip olan firmalarının tedarik zincirindeki konumları ve yetenekleri belirlenerek her alt sektörün Yetenek Matrisi oluşturuluyor. Çalışma ile,

• Büyük ölçekli küresel firmaların ihtiyacı olan hizmet, ekipman ve yeteneklerin hangilerini Türkiye’den karşılayabileceği,

• Geliştirilen yetenek matrisi yurtiçi ve yurtdışı sektörel pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Böylece envanterde yer alan firmalar için Temiz Enerji Küresel Tedarik Zincirinin Parçası Olmak çok daha kolay hale gelecek.

• Yetenek matrisine giren firmaların, Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programındaki faaliyetlerden yararlanması sağlanacak.

• Ekipman üreten ve hizmet sağlayan tüm firmaların yetenekleri bir arada görülebilecek, yeni yatırımların ve destek mekanizmalarının oluşmasına katkıda bulunacak.

Programdan faydalanmak isteyen firmalar detaylı bilgiye http://www.bestforenergy.org/matrix adresinden ulaşabilir.